Er utmaning är vår utmaning Redovisning är bara början

Tycker du att redovisning mest är ett nödvändigt ont? Då vill vi gärna få dig att upptäcka något annat.

Porträtt på Malin Rosengård

Malin Rosengård

VD/Aukt Redovisningskonsult

+46 8 121 040 47 malin@stavegrenpartners.se
Porträtt på Karin Altrock

Karin Altrock

Aukt Redovisningskonsult

08 - 447 19 93 karin@stavegrenpartners.se
Porträtt på Susan Björkberg

Susan Björkberg

Redovisningskonsult

08 - 447 19 96 susan@stavegrenpartners.se
Porträtt på Åke Dahlblom

Åke Dahlblom

Aukt redovisningskonsult

08 - 121 040 45 ake@stavegrenpartners.se
Porträtt på Lolita Dahlbom

Lolita Dahlbom

Redovisningskonsult

08 - 447 19 94 lolita@stavegrenpartners.se
Porträtt på Emma Karlsson

Emma Karlsson

Redovisningskonsult

08-447 19 98 emma@stavegrenpartners.se
Porträtt på Anette Nilsson

Anette Nilsson

Aukt redovisningskonsult

08 - 121 040 46 anette@stavegrenpartners.se
Porträtt på Ragna Karlén Stavegren

Ragna Karlén Stavegren

Aukt redovisningskonsult

070 - 493 04 34 ragna@stavegrenpartners.se
Porträtt på Claes Stavegren

Claes Stavegren

Aukt redovisningskonsult

070 - 493 04 37 claes@stavegrenpartners.se
Porträtt på Camilla Zander

Camilla Zander

Redovisningskonsult

08 - 447 19 97 camilla@stavegrenpartners.se
Facebook Linkedin Kundportal