Er utmaning är vår utmaning Redovisning är bara början

Tycker du att redovisning mest är ett nödvändigt ont? Då vill vi gärna få dig att upptäcka något annat.

Fortnox logotyp

Partners

Fortnox - En samarbetsplattform – oändliga möjligheter

Det har säkert inte undgått någon att digitalisering och automatisering håller på att i grunden förändra arbetet med administration och redovisning och det kommer att fortsätta så. Fantastiskt tycker vi på Stavegren & Partners, därför att det ger oss ännu större möjligheter att hjälpa dig som kund i samma plattform.

Stavegren & Partners har varit byråpartner sedan länge och ser möjligheterna i plattformen för våra kunder att växa/utvecklas. Kontakta oss om du är intresserad av att få en genomlysning av vad du har för möjligheter att automatisera och digitalisera ditt bolags administration och bokföring.

Facebook Linkedin Kundportal