Er utmaning är vår utmaning Redovisning är bara början

Tycker du att redovisning mest är ett nödvändigt ont? Då vill vi gärna få dig att upptäcka något annat.

Stavegren & Partners Certifikat

Kvalitetssäkring

Våra kvalitetsstämplar - din trygghet

Det är en hel del lagar och bestämmelser som ska efterföljas i redovisningsvärlden. Dessutom ändras reglerna ofta samtidigt som nya tillkommer.

Därför är kvalitetsstämplar, certifieringar och auktorisationer något som är extra viktigt att titta på när du väljer redovisningsbyrå. De visar att byrån löpande håller sig uppdaterad om vad som gäller och håller en hög kvalitet på arbetet.

Auktoriserad redovisningskonsult

Vem som helst kan inte bli auktoriserad – det krävs en gedigen ekonomisk utbildning och erfarenhet inom ekonomi och ekonomisk konsultation. För att behålla sin auktorisation ska man sedan gå aktualitets- utbildningar, följa REX, uppfylla SRF:s krav på yrkeskvalitet, genomgå kvalitetskontroll och ha en godkänd ansvarsförsäkring.

Uppfyller kvalitetskraven enligt REX

Att jobba enligt REX (svensk standard för redovisningsuppdrag) är både ett bra stöd och ett sätt att höja nivån på de tjänster vi erbjuder som SRF auktoriserad redovisningsbyrå.

REX är en ny standard för redovisningskonsulter som tagits fram av SRF konsulterna. Det är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som bygger på att skapa kvalitativa redovisningstjänster. REX riktar sig i första hand till auktoriserade redovisningskonsulter och det främsta syftet är att skapa kvalitet i redovisningen.

Två medarbetare framför en skärm

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

Vi var faktiskt en av de första byråerna i Sverige som blev kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Året var 2005. Certifieringen innebär att du kan lita på att vi uppfyller alla aktuella krav på god redovisning.

ISO 9001

Det betyder också att vårt ansvar gentemot dig är större och att våra rutiner och arbetssätt är noga dokumenterade och prövade med tanke på säkerhet och kundnytta. Relationen med kunderna regleras via tydliga avtal och arbetsspecifikationer där vi kommer överens om vem som gör vad. Det eliminerar missförstånd och ökar kundnyttan. Dessutom är funktion och säkerhet i vårt datasystem noggrant säkerställd. Hos oss har du just nu tillgång till sju auktoriserade redovisningskonsulter.

Medarbetare sitter med en laptop på ett skrivbord

"Egentligen köper jag trygghet - inte en ekonomikonsult. Jag blir trygg när jag ser hur S&P har koll på allt som rör mina siffror och förklarar så att jag verkligen förstår."

Facebook Linkedin Kundportal